Platinum Aydınlanma Formu

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÓ SZÖVEG

 

Mint a Çelebi Havacılık Holding Anonim Şirketi (Celebi Légi Közlekedési Holding Rt.) (“ÇHH” vagy “Cég”), az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz kért személyes adatok elsősorban a Török Köztársaság Alkotmánya, a 6698. Számú Személyes Adatok Védelméről szóló Törvény (“KVKK”) és a másodlagos jogszabályok mellett az összes vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően kerül feldolgozásra, tárolásra és megosztásra.  

 

A KVKK 10. Rendelkezésének megfelelően elkészített ezen Felvilágosító Szöveg (“Felvilágosító Szöveg”) célja és tárgya;

 

  •        A ÇHH milyen céllal és milyen típusú személyes adatokat gyűjt,

  •       Ezen személyes adatok tárolása és felhasználása hogyan történik,

  •        A ÇHH kivel oszthatja meg a személyes adatokat,

  •       Önnek a Çelebi által feldolgozott személyes adatai felett milyen jogai vannak és hogyan tud élni ezen jogaival,

  •        Az ön kéréseire irányulóan a velünk való kapcsolatfelvételi lehetőségek önnel történő megosztása.

 

E tekintetben, a KVKK-n belüli adatvédelmi felelősként, szeretnénk tájékoztatni önt a KVKKn belüli fennálló jogaival kapcsolatosan és arról, hogy személyes adatai mely célból kerülnek feldolgozásra és kinek kerülnek továbbításra. 

 

1. Adatvédelmi Felelős 

A KVKK-n belül az ön személyes adatai Cégünk adatvédelmi felelőse által az alábbiakban megadott területek és célok keretében kerül feldolgozásra.  

 

2. Az ön személyes adatai milyen céllal kerülnek feldolgozásra?

A ÇHH, különös tekintettel az 5651. Számú Internetes Kiadványok Szabályozása és ezen Kiadványok révén Elkövetett Bűncselekmények Elleni Küzdelemről szóló Törvényt és vonatkozó másodlagos jogszabályokat, a 6563. Számú Elektronikus Kereskedelem Szabályozásáról szóló Törvényt és vonatkozó másodlagos jogszabályokat, valamint az 5237. Számú Török Büntetőtörvényt és a KVKK-t beleértve, a vonatkozó jogszabályokból fakadó jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében a személyes adatokat feldolgozhatja. 

Törvényes kötelezettségei függvényében, a cégünktől kapott szolgáltatás hatékonyan és eredményesen történő elvégzése, emellett a kérelmek és panaszok kezelése, eseménykezelés és vállalati kommunikáció, e-mail-ben és az ön mobil vonalán keresztül végrehajtott mindennemű marketing tevékenységben való felhasználás céljából a ÇHH által az ön személyes adatai feldolgozásra kerülnek.

 

3. Kivel oszthatjuk meg az ön személyes adatait?

A fenti céloknak megfelelően, az ön összegyűjtött személyes adatai, a személyes adat természetétől és törvényes, vagy a szolgáltatástól függő tényleges követelményektől függően, beleértve, de nem kizárólag a Törökországban vagy külföldön lakó harmadik személy szerver szolgáltatókkal, szolgáltatásnyújtást végzőkkel, beszállítókkal, a Cég üzleti partnereivel, biztosítótársaságokkal, emellett a Cég állomásain található személyekkel, a Cég Fióktelepeivel, a Cég leányvállalataival, csoporttag vállalatokkal, állami intézményekkel és szervezetekkel, magánjogi személyekkel, vagy a Cég weboldalaival és közösségi média oldalaival megosztható és feldolgozható. 

 

4. A személyes adatok tárolási időtartama

A KVKK-val összhangban, az ön mindennemű személyes adata Cégünk adatbázisaiban tárolásra kerül, amíg a szolgáltatási kapcsolat közöttünk fennáll és a vonatkozó jogszabályok az adatok tárolását előírják. A vonatkozó jogszabályokban előírt időtartam elteltével az ön személyes adatai, Cégünk Személyes Adatok Tárolási és Megsemmisítési Politikájának megfelelően hivatalból, vagy az ön kérésére törlésre, megsemmisítésre kerül vagy anonimitást kap.

 

5.     Az ön személyes adataival kapcsolatos jogai

Önnek joga van ahhoz, hogy megismerje, az ön személyes adatai a feldolgozási célnak megfelelően kerültek-e feldolgozásra, kik azok a belföldi vagy külföldi harmadik személyek, akik részére a személyes adatok továbbításra kerültek, jogában áll a hiányosan, helytelenül feldolgozott vagy megváltozott személyes adatait megváltoztatni, frissíteni és/vagy törölni, ilyen esetben kérni, hogy kapjon tájékoztatást azon harmadik személyekről, akik részére az adatok továbbításra kerültek, a feldolgozott adatok kizárólagosan automatizált rendszereken történő elemzésével kialakult, önnel ellentétes végeredményt kifogásolni, a személyes adatok törvényellenesen történő feldolgozása miatti kár kialakulása esetén kártérítést követelni.

 

6.     A    személyes    adatok   tárolása    és    megvédése    érdekében   hozott intézkedéseink

A személyes adatok védelme és biztonságos közegben való tárolása számunkra egy kiemelkedően fontos téma. Emiatt személyes adatainak tárolása a nemzetközi szabványoknak és az összes műszaki követelményeknek megfelelő infrastruktúrában, a legmagasabb biztonsági intézkedéseket használó rendszerben történik. Ezek a tárolóhelyek azon belföldön/külföldön található tároló területeiben lesznek megtalálhatóak, amelyekkel a ÇHH szerződéses kapcsolatban áll.

A ÇHH megteszi a szükséges műszaki és adminisztratív intézkedéseket a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, ezen adatok elvesztése, helytelen használata, azokkal való visszaélés, azok megváltoztatása vagy megsemmisülése ellen. 

A ÇHH kötelezi magát, hogy személyes adatait a lehetséges minden körülmény között bizalmasan kezeli, biztosítja titkosságát és biztonsága érdekében minden szükséges műszaki és adminisztratív óvintézkedést meghoz és ennek megfelelően a szükséges óvatossággal jár el. Abban az esetben, ha a ÇHH minden szükséges adatbiztonsági intézkedése ellenére, a weboldalára és a rendszerre irányuló támadások eredményeként a személyes adatok sérülnek vagy harmadik személyek birtokába jutnak, a ÇHH haladéktalanul tájékoztatja önt és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban megteszi a szükséges óvintézkedéseket.

 

7.      Az Ön Kérései és Értékelésük

Ha személyes adataiban bármilyen frissítést szeretne végrehajtani vagy a ÇHH adatfeldolgozási politikájáról szeretne részletesebb információt kapni, ezen kérését a celebicommunications@celebiaviation.com címre e-mailben elküldve írásban eljuttathatja számunkra. Az ön minden kérése, a KVKK 13. pontjának megfelelően 30 (harminc) napon belül értékelésre kerül és a kérés eredményével kapcsolatosan ön tájékoztatást fog kapni.