İNSAN KAYNAKLARI

Çelebi Yer Hizmetleri insan kaynakları politikası şirketi Türkiye’de bireylerin birlikte çalışmayı tercih ettiği ve çalışanlarının büyük ve mutlu bir ailenin sadık üyeleri olduğu bir işverene dönüştürmek ve katılım, grup çalışması, yatırım, yaratıcılık ve üreticiliği destekleyerek bunu sürdürmektir.

Bunlar Çelebi Yer Hizmetleri insan kaynakları politikasının temel unsurlarıdır:

İnsan Kaynakları Sistemleri:

 • Seçme ve yerleştirme
  • Atama Süreci
  • Oryantasyon
 • Performans Yönetimi
  • Hedef ve Yeterlik Yönetimi
  • Başarı Ödülleri
 • Eğitim ve Kariyer Planlama
  • Özel Eğitim Sistemi
  • Çelebi Akademisi
  • Kariyer Planlama
  • Kişisel Gelişim Eğitimi
 • Ücret Yönetimi
  • Kurumsal Gelişim Etkinlikleri
  • Kurumsal Kültür, vizyon ve misyon
  • Şirket Tüzüğü Geliştirme
  • Organizasyon Oluşturma
  • Bilgi İşlem Altyapısı

İNSAN KAYNAKLARI – EĞİTİM

Eğitim ve geliştirme politikaları

 

Eğitim ihtiyaçları yerel ve uluslar arası sektör düzenlemeleri, rekabet şartları ve teknolojik gelişmeler ışığında belirlenmektedir. Çelebi Grup şirketleri sosyoekonomik kalkınmaları ve çalışanların kişisel gelişimlerini takip etmede verimli ve düzenli bir şekilde faaliyet göstermektedir.Tüm eğitim etkinliklerinin amacı çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını taleplerle aynı hizaya getirmek ve aynı zamanda şirket gruplarının birer öğretim kuruluşları olmasını da sağlamaktır.

Kurumsal gelişimi desteklemek amaçlı bireysel gelişim başladığından bu yana, Çelebi’nin hedefi mevcut duruma uyum sağlayarak en yüksek verimi alabilmek ve değişim olmuştur.

Çelebi bulunduğu liderlik konumunda iyi eğitimli işgücü sayesinde yüksek kalite hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Havacılık sektöründe Çelebi çalışanlarına bireysel beceri ve kariyer gelişimi amacıyla devamlı eğitim veren bir okuldur. Bu bağlamda, işgücünü de geliştirerek müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Kısa ve uzun vadeli çalışma planlarında öncelikli amacımız kişisel ve profesyonel eğitim planları hazırlamaktır.

Eğitim gereksinimleri analizi

Eğitim gereksinimleri aşağıdaki unsurlar temel alınarak belirlenmektedir:

 • Performans değerlendirme süreci sonuçları;
 • Görev için gerekli eğitimler;
 • CRM Sistemi sonuçları;
 • Servis Formu (SCF) açıklamaları;
 •  Yeterlik denetimi ve diğer raporlar;
 • Yeni gelişmeler.

Çalışanın için sağlanan oryantasyon planı ve eğitim her iş için ayrı olarak geliştirilmektedir. Kariyer planma ise çalışanın daha sonraki görevine hazırlığı şeklindedir.

Eğitim yöntemleri
Kullanılan eğitim yöntemleri şunları içermektedir:

 • Şirket ve kişisel gelişim üzerine işlevsel dersler;
 • Kişisel gereksinimler ve yönetim gelişimi üzerine eğitim şirketleri tarafından sağlanan eğitim;
 • Yön planı; ve,
 • Staj eğitimi.

Eğitim planı geliştirme

Yıllık kadro eğitimi planlanırken aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulmaktadır:

 • Görevlerin kapsayacağı tüm eğitimler SAP HR modülüne göre kişilerden bağımsız olarak belirlenmektedir. Her yıl sonunda, gelecek yılın eğitim planlaması için İnsan Kaynakları Müdürlüğü çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitim hakkında bir rapor hazırlamaktadır. Bu ihtiyaç analizi tarihli bir planlama için departmanın merkez ofisine gönderilir. Belirlenen tarihler gelecek yıl planlamaları ve hedefleri için SAP sistemine kaydedilir. Yönetim merkezi ve İnsan Kaynakları tarafından takip edilen eğitim planı her ay İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından tüm birimlere bildirilir.
 • Performans değerlendirmeleri incelenerek çalışanın kariyerine katkıda bulunacak gerekli eğitimlerin belirlenmesi SAP sisteminden bağımsız olarak çalışanın müdürü tarafından gerçekleştirilir. Bu eğitimler yıllık plana eklenerek aynen uygulanır.
 • Diğer taraftan ihtiyaç analizinde bulunan diğer faktörler düşünülerek hazırlanan eğitimler SAP sisteminde planlanmakta, takip edilmekte ve yürütülmektedir.
Eğitim kayıtlarının korunması

Tüm planlama ve asıl eğitim verileri SAP sisteminde kayıtlıdır ve SAP sistemi aracılığıyla tüm eğitim raporlarlarına aylık olarak ulaşılabilmektedir. Eğitim bütçesi planlama ve raporlar dönemsel olarak bu kayıtlar temel alınarak HR tarafından hazırlanmaktadır.

Çelebi iletişim aracı olarak Lotus Notes’u kullanır. Birimlerin tüm eğitim dosyalarına, teknik eğitim modüllerine, sınavlara, şirket kılavuz /prosedürlerine ve düzenlemelere Lotus Notes aracılığıyla erişimi mümkündür.

Eğitim etkinlikleri

Çalışan başı eğitim günü Ocak-Eylül 2012 tarihi için 4.01 dir. (Kişisel gelişim, temel ve ileri eğitimler)

Eğitim etkinliklerinde özellikle operatör eğitimine önem verilmekte ve bu amaçla özel eğitim ve bir sertifika programı yürütülmektedir. Apronda kullanılan tüm ekipmanlar zorluk seviyesine göre değerlendirilmektedir. Operatörler teknik konularda bireysel ve uygulamalı eğitim görerek zorluk sırasına göre ekipmanları kullanmaktadırlar. Başarılı olanlar sertifikalı operatörler ünvanını alırlar ve aldıkları prim arttırılır.

Şirket eğiticileri

Tüm teknik eğitimler (Ramp, YÜK & DENGE, YOLCU HİZMETLERİ, KAYIP BAGAJ, KARGO) şirket eğiticileri tarafından verilmektedir. Çelebi bünyesinde her biri Sivil Havacılık(DGCA) GenelMüdürlüğü onayına sahip 72 şirket eğitmeni bulunmaktadır. Çelebi kişisel-yönetsel gelişim eğitimleri için dış eğitim şirketleriyle anlaşmalıdır. (Yönetsel Yetiler, Takım çalışması, Stres ve Zaman Yönetimi vb.)

Çelebi Akademisi

Çelebi ailesi kurumun üretkenliği ve insan kaynakları departmanının güçlülüğünün ileride ilgili iş çevresinde kilit rekabet değerlerini oluşturacağının farkındadır. Çelebi Akademisi de bir çok çokuluslu şirketin sahip olduğu yaklaşımı benimsemiş ve bunu yapan ilk Türk kurumlarından biri olmuştur. Hedef çalışanlarımıza iş yönetimini akedemik bir anlamda yansıtmak, bir iş farkındalığı ve sınırların kaybolduğu küresel pazar şartlarında stratejik bir yönetim anlayışı kazandırmaktır.

Verimi yüksek ve yönetsel bir potansiyele sahip çalışanlarımızı Çelebi Akademisi’ne katılmaları için özenle seçiyoruz bu aynı zamanda kariyer hedefleri bulunan bireyler için önemli bir gelişimsel ve motivasyonel bir adım da olmaktadır. Çelebi Akademisi mezunlarının büyük bir bölümü şuanda şirket içerisinde üst düzey görevlerde faaliyet göstermektedirler.

İNSAN KAYNAKLARI – SOSYAL ETKİNLİKLER

Çelebi çalışanlarına iş ortamı dışında da kendilerini sosyal anlamda geliştirmeleri için destek vermektedir. Çabalarımız çalışanlarımızın yararlanabileceği sosyal ortamlar oluşturabilmek içindir.

Bunun en iyi örneklerinden biri çalışanlar ve çocukları için sergilenen tiyatro oyunlarıdır. Bir diğeri ise Çelebi Grup’un tüm üyelerini temsil eden takımlar arasında düzenlenen bowling turnuvalarıdır. İlk üçe giren takımlara ödüller verilmektedir.
Tüm birimlerde, mavi-yaka çalışanlarından şirket başkanına kadar Çelebi ailesinin tüm üyelerini bir araya getiren yoğun bir dönemin ardından tüm çalışanların güzel vakit geçirmelerine olanak sağlayan dönem sonu yemekleri verilmektedir. Bu yemeklerin geleneksel özelliklerinden biri de tamamıyla Çelebi çalışanlarının oluşturduğu Çelebi Korosu’nun sergilediği performanslardır. Bunun yanında, genele merkez ve birimlerin düzenlediği spor turnuvaları, geziler, piknikler ve benzer yerel etkinlikler de mevcuttur. Çelebi Yer Hizmetleri’nde sosyal etkinlikleri çeşitlendirmesi ve katılımı arttırması için bir Toplumsal Heyet dahi kurulmuştur.
Kalabalık bir Çelebi Holding çalışanları ve ortakları grubunun oluşturduğu Çelebi Film Ekibi Patika Yapım’ın düzenlediği dördüncü Kurumsal Film Festivali’nde (CFF) ikinci defa yer almıştır. Yarışma üç kategoride yapılmış ve Çelebi Film Ekibi İletişim ve Reklamcılık kısa film kategorisinde yarışmıştır.

Ekip İletişim dalı Kısa Film kategorisinde En İyi Erkek ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine ve Reklamcılık dalındaysa En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görülmüştür.

Çelebi’nin gönüllü film yapımcıları ilk kez katıldıkları CFF 2008’den de kurgu film kategorisinde En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini getirmişlerdi.
2012 yılında Çelebi Türkiye ve diğer ülkelerdeki tüm çalışanlarının katıldığı bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir. Çelebi çalışanlarının çektiği fotoğraflar yarışmada saygın akademisyenlerden oluşan bir juri heyeti tarafından incelendikten sonra beğenilen fotoğraflar ödüllendirilmekte ve bu fotoğraflar sene boyunca çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.
2013 yılında Çelebi yine Türkiye ve diğer ülkelerdeki tüm çalışanları için bir çocuk sanat yarışması düzenlemiştir. ‘Anne/Babamın Çelebi’deki işi’ konulu yarışmada en iyi olduğu düşünülen resimler ödüllendirilmiş ve sergilenmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI – KARİYER

Çelebi Grup her daim havacılığın dinamik dünyasında çalışmak isteyen tecrübeli ve tutkulu bireyler aramaktadır. Havacılık ve konuk hizmetleri alanlarında çalışmak isterseniz lütfen özgeçmişinizi careers@www.celebiplatinum.com adresinden bizimle paylaşınız.