KALİTE YÖNETİMİ

Çelebi Yer Hizmetleri’nin havacılık sektöründe hizmet yaklaşımı işlevsel mükemmeliyet, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir büyümeden oluşmaktadır. ÇYH yaptığı her işte ilerleme kaydetmek, değer oluşturmak ve hizmet standartlarında mükemmeliyete ulaşmak için çabalamaktadır. Hal böyle olunca, Çelebi farkını ve üstünlüğünü yalnızca yüksek kalitede hizmet sunarak tanıtmış ve ıspatlamıştır.

Çelebi Yer Hizmetleri’nin kalite politikası sağlanan hizmetleri uluslar arası standartlarda sürekli geliştirme ilkesine dayanır böylece Çelebi yeni talepler oluşturarak pazardaki varlığını sürdürmeyi ve mevcut müşteri portföyünü geliştirmeyi hedeflemektedir.
Çelebi Yer Hizmetleri etkili ve iyi-eğitilmiş insan kaynakları ve sahip olduğu teknolojik imkanları güncel tutmak için yapılan yatırımları devam eden büyüme ve gelişiminin iki temel taşı olarak görmektedir. ÇYH faaliyetleri sivil havacılık sektörü tarafından tercih edilen kalite sistemlerine kesinlikle uygundur. Bu kalite sistemleri üst düzey bir performans devamlılığı sağlamanın yanısıra hizmet standartları ve işlevsel süreçlerin çalışanlar tarafından daha iyi anlaşılmasını ve takip edilmesini garantilemektedir.

Çelebi Yer Hizmetleri’nin kalite politikası sağlanan hizmetleri uluslar arası standartlarda sürekli geliştirme ilkesine dayanır böylece Çelebi yeni talepler oluşturarak pazardaki varlığını sürdürmeyi ve mevcut müşteri portföyünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kalite Belgeleri

Çelebi Yer Hizmetleri’nin kalite yönetim sistemi tamamıyla tüm hizmet ve yönetim süreçlerini belirleme ve bu süreçkerin sonuçlarının daha da geliştirilebilmesi için izlenebilir, ölçülü ve analiz edilmiş olmasından emin olmaya dayanmaktadır.

Kilit Performans Göstergelerini işlevsel alt-süreçler için belirledikten sonra Çelebi Yer Hizmetleri bu verileri düzenli olara ölçer ve analiz eder. Bu ölçüm ve analizlerin sonucu belirli aralıklarla havayolları şirketleriyle paylaşılır. Havacılık sektöründe büyük öneme sahip olan AHS 1000 ve IATA AHM 804 sertifikalarının alımında bu sistemin etkisi olmuştur.

AHS 1000 kalite ölçüm ve kontrol sistemi Türkiye’de ilk defa Çelebi Yer Hizmetleri İstanbul terminalinde tanıtılmıştır. Şimdiye kadar yalnızca 6 havalimanı (İstanbul, Dalaman, Bodrum, İzmir, Ankara, ve Antalya) sertifikalı olsa da, sistem 21inde etkin kullanımdadır.

2003 yılında bir denetim sonrası almaya hak kazandığı ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, Çelebi Yer Hizmetleri şirketinin gaye edindiği yönetim kalitesi seviyesinin bir ıspatıdır. Belge; kalite kılavuzu, düzenlemeler, prosedürler,bildirimler ve formlardan oluşan tamamı dosyalanmış bir kalite yönetim sisteminin varlığının bir beyanıdır.

ÇYH Kalite Yönetim Sisteminin Haziran 2006’da geçtiği başka bir denetlemede 18 Çelebi terminali daha ISO 9001:2000 belgesi almaya hak kazanmıştır.

IATA Havalimanı Hizmetleri Kılavuzu’nun 804. maddesi Hizmet Standartlarının performansının ölçümlenmesi, raporlanması ve paylaşılmasını öngörür. 2004 yılında, Çelebi yeni bir IATA rekoruna imza atarak bir yıl içinde altı terminalde birden IATA AHM 804 performans ölçümleme sistemini kullanma yetkisi almış ve sistemi Atatürk, Esenboğa, Dalaman, İzmir, Bodrum ve Antalya havalimanlarında sertifikalandırmıştır. Sistem tüm şirket terminallerinde kullanılmaktadır.

Çelebi Yer Hizmetleri’nin sürdürdüğü mevcut kalite yönetim sistemi etkinliklerini belgeleyen ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı & Güvenliği sertifikaların alımı tamamlanmış ve Çelebi 5 Şubat, 2008’de bu sertifikaları almaya hak kazanmıştır.

Ulusal Kalite Hareketi ve “Avrupa Mükemmelliğe Yolculuk” Programı

Çelebi Yer Hizmetleri 2005 yılında KalDer tarafından ‘Hayatın her alanında kalite’ sloganıyla kurulan ‘Ulusal Kalite Hareketi’ üyesidir. Ulussal hayatın kalitesini arttırmak için bu harekete katılan pek çok organizasyon ve şirket gibi ÇYH de KalDer’in antlaşmasını imzalamıştır. Bu, şirketi EFQM “Mükemmellik Modeli’ni esas alan Avrupa Kalite Yönetim Kurumu tarafından geliştirilen özdeğerlendirme yöntemleri ile güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını belirleyerek, bulgular doğrultusunda verimliliğini sürekli arttırmaya sevk etmiştir.

Ulusal Kalite Hareketi’yle bu süreçte gelişen Çelebi Yer Hizmetleri ilk özdeğerlendirmesini KalDer danışmanlığında Eylül 2006’da tamamlamıştır.

Özdeğerlendirme çıktılarının ışığında projelendirilen iyileştirmelerin gözlemlendiği saha ziyareti sonucunda, Çelebi Hava Servisi, KalDer tarafından “Mükemmellikte Kararlılık sertifikasını” almaya layık görülmüştür.

Bu belge EFQM’in (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın) Beş Aşamalı Avrupa Mükemmelliğe Yolculuk Programı’nın birinci aşaması olmakla beraber, başarılı biçimde yönetilen ve mükemmel kuruluş olma yönünde ilerleyen kuruluşlara verilmektedir. Çelebi Hava Servisi Kasım 2008 de EFQM – Mükemmellikte Yetkinlik 4 * ödülü almaya hak kazanmıştır. Kurumumuz Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü yolundaki aşamaları da başarı ile geçeceğine yürekten inanmaktadır.

Çevre Politikası

Çelebi Yer Hizmetleri faaliyet aşamasında ve sonrasında etkinliklerinin çevreye etkisini en aza indirgemeye yönelik alınacak önlemleri işinin gerekli bir parçası olarak görmektedir. Bu bağlamda, şirket bir ‘Çevre Yönetim Sistemi’ işletmekte ve bu sistemi değişen şartlar ışığında dönemsel olarak gözden geçirerek çevre ile ilgili verimliliğini mütemadiyen artırmak için çabalamaktadır.

Bu amaçla:

  • Kullanılan tüm kaynakların (su, elektrik, hava, yağlar vb.) tüketimini azaltmak için önlemler alınmakta ve kalıtsal ilerlemeler kaydedebilmek için her yıl hedefler belirlenmektedir.
  • Şirket hissedarları, havacılık ve diğer sektördeki müşterileriyle birlikte çalışarak çevreyle ilgili standartlar oluşturmakta ve tüm çevre kanunları ve düzenlemelerine bütünüyle uymaktadır.
  • Çelebi çevresel amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmaktadır.
  • Hava, su ve toprak kirliliğini en aza indirgemek için önlemler alınmakta ayrıca faaliyetlerden oluşan önlenemez atıklar geridönüşüm ve yeniden kullanım sayesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde elimine edilmektedir.
  • Tüm çalışanlar şirket faaliyetlerinin ve şirket çevre politikasının çevreye etkilerinden haberdar edilmekte ve devamlı bilgilendirilmektir.
  • Çevre yönetim sistemi mütemadiyen gözlemlenerek düzenli bir çevre verimliliği süreci dahilinde incelenmektedir.
  • Ticari planlar geliştirilirken, karar verme aşamasında ve sağlayıcı seçilirken çevresel faktörler göz önünde bulundurulmaktadır.

Çelebi Yer Hizmetleri çalışanları ve müşterilerinin hayat kalitesini arttıran ve koruyan bir yaklaşımla havacılık sektörünün çevreye en duyarlı firması olmayı hedeflemektedir.