Platinum Rıza Formu

KİŞİSEL VERİLERİN ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. TARAFINDAN

İŞLENMESİNE İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

Çelebi Havacılık Holding A.Ş. (“ÇHH”) tarafından kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin ÇHH’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, başta şirketimizden alacağınız hizmetin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla ve buna bağlı olarak dilek ve şikayetlerin idare edilmesi, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim, e-mail ve mobil hattınız aracılığıyla yürütülecek her türlü marketing faaliyetlerinde kullanmak amacıyla işlenmesine ve kişisel verinin mahiyetine ve kanuni veya hizmete bağlı fiili gerekliliklere bağlı yukarıdaki amaçlarla sınırlı olarak Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi sunucu sağlayıcıları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçi firmalar, Şirket’in iş ortakları, sigorta şirketleri ile Şirket’in istasyonlarındaki kişiler ile, Şirket’in şubeleri, Şirket’in iştirakleri, grup şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk kişileri ile ya da Şirket’in internet siteleri ile sosyal medya sayfaları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere paylaşılmasına özgür irademle muvafakat ettiğimi ve bu muvafakatin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “açık rıza” teşkil ettiğini  kabul ve beyan ederim.